Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Värmland

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

IMG_0382

Runar Filper

Distriktsordförande

Tel: 072-5383497

Postadress

Sverigedemokraterna Värmlands län
Box 51
686 22 Sunne
 • Vill du också vara del av en glad gemenskap?

  Av anina.laroma den 29 april, 2015
  0

  3träd

  Bli medlem och hjälp oss bli fler genom att uppmuntra familj och vänner att bli medlemmar. Dela kampanjen på sociala medier.

  Gå in på sverigedemokraterna.se – tryck bli medlem, fyll i formuläret – Välkommen till partiet för hembygd och tradition.

 • Utbildning om budget, bemötande och mediehantering

  Av anina.laroma den 13 april, 2015
  0

  utbInbjuden föreläsare var riksombudsmannen Peter Sigurbjörnsson som gick igenom grunddragen i hur man arbetar fram en kommunal budget.

  Vår värmländska riksombudsman Anina Laroma fortsamme med hur man bemöter varandra både inom partiet och utåt mot väljare och media. Anina fortsatte sedan med att föreläsa om mediehantering och vikten av att följa partiets kommunikationsplan.

 • Distriktsårsmöte 2015

  Av anina.laroma den 7 mars, 2015
  0

  Sverigedemokraterna Värmlands län höll idag distriktsårsmöte i Sunne inför 61 röstberättigade medlemmar i Frykensalen på bibliotekshuset. Mötet inleddes på sedvanligt manér med Värmlandsvisan, innan riksdagsledamot David lång från Stockholm presenterades och han själv fick mikrofonen för att berätta lite om sig själv och sina gärningar. David valdes sedan till mötesordförande att leda förhandlingarna. Runar Filper omvaldes till ordförande med följande styrelseuppsättning:

  Vice ordförande: Anders Ahl, Hammarö
  Andre vice ordförande: Marcus Karlsson, Forshaga
  Ledamot: Lisen Persson, Hagfors
  Ledamot: Billy Johansson, Säffle
  Ledamot: Yngve Johansson, Arvika
  Ledamot: Ljubica Bergqvist, Karlstad
  Ledamot: Paul Brännlund, Kristinehamn
  Suppleant: Lisbet Jarnbro, Arvika
  Suppleant: Jonas Chongera, Forshaga
  Suppleant: Anders Skogfeldt, Hagfors
  Suppleant: Ronny Gustafsson, Kil

  Landsdagarsombud:
  Anina Laroma, Sunne
  Anders Ahl, Hammarö
  Marcus Karlsson, Forshaga
  Lisen Persson, Hagfors

  Landsdagarsombuds suppleanter:
  Lisbet Jarnbro, Arvika
  Billy Johansson, Säffle

  Valberedningen:
  Jan Klarström, Hagfors
  Gunilla Persson, Kristinehamn
  Bernt Edvinsson, Årjäng
  Ingemar Sundström, Säffle
  Gisela Nyqvist, Filipstad
  Hans Arnkvist, Sunne
  Stefan Nilsson, Eda
  Kristoffer Malmström, Storfors

  Mötet ajournerades för mat där en utsökt buffé serverades på restaurangen Saffran & Vitlök i bibliotekshuset. Mötet avslutades med en presentation av kalendarium 2015 över planerade aktiviteter och utbildningar, innan nationalsången i form av Alf Robertssons ”Mitt land” satte punkt för tillställningen. David Lång fick sen rungande applåder för sitt delikata mötesordförandeskap av församlingen.

 • Vår politik

  Av anina.laroma den 26 augusti, 2014
  0

  Sverigedemokraterna i Värmland
  • Vi vill verka för att människor känner gemenskap och bryr sig om varandra. att mobbning, diskriminering och rasism inte ska existera.

  • En levande landsbygd med service i form av vård, skola och omsorg inom hela kommunernas gränser. Vi motsätter oss centralisering i storskalig form.

  • Skolan skall vila på småskalig grund vad gäller elevantal på skolan och i klasserna. Fler vuxna skall göra eleverna sedda och ingen skall behöva glömmas bort och försvinna i mängden. Kunskap skall stå i fokus i en skola där ordning och reda råder.

  • Äldreomsorgen skall kunna erbjuda trygghetsboenden med aktiviteter för de gamla, gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation. Varm vällagad näringsrik mat skall serveras och levereras av hemtjänsten.

  • Rovdjurspolitiken präglas av lokalt inflytande, där invånarnas stämma hörsammas och respekteras. Det kan inte vara meningen att mark- och djurägare skall köras över när de mister både djur, fritidssysselsättning och den trygghet det innebär att kunna vistas fritt i skog och mark.

  • För att kunna erbjuda de kommunvisioner vi har i våra värmländska kommuner, måste politiken frigöra ekonomiska förutsättningar. Därför ser vi över omprioriteringar i budgeten och vi omförhandlar avtalen med Migrationsverket.

  • När det gäller kostnader för anhöriga och återföreningen så ersätts bara vissa delar av de faktiska kostnaderna. Kommunerna kan tvingas till skattehöjningar, nedskärningar eller omprioriteringar och därmed ställa verksamheter emot varandra när pengarna inte räcker till allt.

  Detta är en grundläggande del av allt vi kommer att arbeta för

 • Landstinget i Värmland

  Av anina.laroma den 26 augusti, 2014
  0

  Ge oss chansen att vårda Värmland
  Vårdfokus skall ha högsta prioritet. Vi vill frigöra och omprioritera pengar till primärvård, telefontillgänglighet, vårdplatser och utbildning av fler sjuksköterskor.

  De åtta partierna i Värmlandsalliansen och Vänsterblocket har under 2010-2014 berikat sig själva med nio landstingsråd, på de vårdbehövandes och skattebetalarnas bekostnad. I nedskärningarnas tider är det inte bara dyrt, utan också förkastligt ur moralisk och principiell synvinkel.

  För att minska på administrationskostnaderna och effektivisera den politiska styrningen vill vi återgå till att Landstinget och Region Värmlands slås samman till en organisation som styrs av ett direktvalt fullmäktige

  Värmland har, relativt sett, ett stort antal folkhögskolor. Dessa drivs indirekt av landstingspengar genom Region Värmland. Folkhögskolorna fyller en viktig roll för utvecklingen och sysselsättning både vad gäller Värmland som län och på det individuella planet. Men vi anser att så länge landstinget inte är sammanslaget med Region Värmland utan är en egen organisation så skall landstingets medel i möjligaste mån gå till vårdrelaterade ändamål. Speciellt i dagens läge då landstinget har svåra problem att lösa inom bl.a. psykiatrin och primärvården. Vi vill lösgöra pengar till detta genom att folkhögskolorna successivt ser sig om efter andra finansiärer än landstinget.

  Utbildningen av sjuksköterskor delfinansieras mot att de förbinder sig att bli återbetalningsskyldiga om anställningen inom Landstinget Värmland avslutas tidigare än vad kontraktet anger. Detta för att motverka sjuksköterskebristen i länet.

  Personalen skall behärska svenska språket väl, detta för att främst garantera patientsäkerhet.

  Närsjukvården förbättras genom ökad bemanning och förlängda öppettider.

  Akutsjukvården förbättras i syfte att förebygga väntetider och öka patientsäkerheten.

  Läkare skall i högre grad få utöva sin läkarroll, genom avlastning av läkarsekreterare och specialsjuksköterskor.

  Psykiatrin skall ges omedelbara behandlingsinsatser.

  Barn- och ungdomspsykiatrin förbättras med specialutbildning av personalen.

  Tillgänglighet med små vårdcentraler och telefontid hela dagen.

  Vi vill återställa ambulanstätheten i Värmland.

   

   

  Detta är en grundläggande del av allt vi kommer att arbeta för.