Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Värmland

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

IMG_0382

Runar Filper

Distriktsordförande

Tel: 072-5383497

Postadress

Sverigedemokraterna Värmlands län
Box 51
686 22 Sunne
 • Vår politik

  Av anina.laroma den 26 augusti, 2014
  0

  Sverigedemokraterna i Värmland
  • Vi vill verka för att människor känner gemenskap och bryr sig om varandra. att mobbning, diskriminering och rasism inte ska existera.

  • En levande landsbygd med service i form av vård, skola och omsorg inom hela kommunernas gränser. Vi motsätter oss centralisering i storskalig form.

  • Skolan skall vila på småskalig grund vad gäller elevantal på skolan och i klasserna. Fler vuxna skall göra eleverna sedda och ingen skall behöva glömmas bort och försvinna i mängden. Kunskap skall stå i fokus i en skola där ordning och reda råder.

  • Äldreomsorgen skall kunna erbjuda trygghetsboenden med aktiviteter för de gamla, gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation. Varm vällagad näringsrik mat skall serveras och levereras av hemtjänsten.

  • Rovdjurspolitiken präglas av lokalt inflytande, där invånarnas stämma hörsammas och respekteras. Det kan inte vara meningen att mark- och djurägare skall köras över när de mister både djur, fritidssysselsättning och den trygghet det innebär att kunna vistas fritt i skog och mark.

  • För att kunna erbjuda de kommunvisioner vi har i våra värmländska kommuner, måste politiken frigöra ekonomiska förutsättningar. Därför ser vi över omprioriteringar i budgeten och vi omförhandlar avtalen med Migrationsverket.

  • När det gäller kostnader för anhöriga och återföreningen så ersätts bara vissa delar av de faktiska kostnaderna. Kommunerna kan tvingas till skattehöjningar, nedskärningar eller omprioriteringar och därmed ställa verksamheter emot varandra när pengarna inte räcker till allt.

  Detta är en grundläggande del av allt vi kommer att arbeta för

 • Landstinget i Värmland

  Av anina.laroma den 26 augusti, 2014
  0

  Ge oss chansen att vårda Värmland
  Vårdfokus skall ha högsta prioritet. Vi vill frigöra och omprioritera pengar till primärvård, telefontillgänglighet, vårdplatser och utbildning av fler sjuksköterskor.

  De åtta partierna i Värmlandsalliansen och Vänsterblocket har under 2010-2014 berikat sig själva med nio landstingsråd, på de vårdbehövandes och skattebetalarnas bekostnad. I nedskärningarnas tider är det inte bara dyrt, utan också förkastligt ur moralisk och principiell synvinkel.

  För att minska på administrationskostnaderna och effektivisera den politiska styrningen vill vi återgå till att Landstinget och Region Värmlands slås samman till en organisation som styrs av ett direktvalt fullmäktige

  Värmland har, relativt sett, ett stort antal folkhögskolor. Dessa drivs indirekt av landstingspengar genom Region Värmland. Folkhögskolorna fyller en viktig roll för utvecklingen och sysselsättning både vad gäller Värmland som län och på det individuella planet. Men vi anser att så länge landstinget inte är sammanslaget med Region Värmland utan är en egen organisation så skall landstingets medel i möjligaste mån gå till vårdrelaterade ändamål. Speciellt i dagens läge då landstinget har svåra problem att lösa inom bl.a. psykiatrin och primärvården. Vi vill lösgöra pengar till detta genom att folkhögskolorna successivt ser sig om efter andra finansiärer än landstinget.

  Utbildningen av sjuksköterskor delfinansieras mot att de förbinder sig att bli återbetalningsskyldiga om anställningen inom Landstinget Värmland avslutas tidigare än vad kontraktet anger. Detta för att motverka sjuksköterskebristen i länet.

  Personalen skall behärska svenska språket väl, detta för att främst garantera patientsäkerhet.

  Närsjukvården förbättras genom ökad bemanning och förlängda öppettider.

  Akutsjukvården förbättras i syfte att förebygga väntetider och öka patientsäkerheten.

  Läkare skall i högre grad få utöva sin läkarroll, genom avlastning av läkarsekreterare och specialsjuksköterskor.

  Psykiatrin skall ges omedelbara behandlingsinsatser.

  Barn- och ungdomspsykiatrin förbättras med specialutbildning av personalen.

  Tillgänglighet med små vårdcentraler och telefontid hela dagen.

  Vi vill återställa ambulanstätheten i Värmland.

   

   

  Detta är en grundläggande del av allt vi kommer att arbeta för.

 • Jimmie Åkesson besöker Karlstad

  Av anina.laroma den 9 augusti, 2014
  0

  Jimmie Åkesson besöker Karlstad och talar på Soltorget, Drottninggatan

  Datum: Fredag 15 augusti
  Tid: Klockan 9.00
  Plats: Soltorget, Drottninggatan

  Välkomna, ta med släkt och vänner!

 • Utåtriktad verksamhet i de Värmländska kommunerna

  Av anina.laroma den 29 juni, 2014
  0

  karlstad

  Den 27 juni stod Sverigedemokraterna, vädret till trots, utanför Åhléns i Karlstad för att svara på allmänhetens nyfikna frågor och sprida partiinformation. Många förbipasserande stannade till för en kopp kaffe och trevligt samtal.

  Vi har trappat upp vårt arbete inför valet i höst, och kommer att vara en alltmer vanlig syn på gator och torg ute i kommunerna. Är du också intresserad av att hjälpa till? Hör av dig till:

   

  Distriktsordförande Runar Filper 073-8834168

  runar.filper@sverigedemokraterna.se

 • Rovdjursdebatt i Torsby

  Av anina.laroma den 26 juni, 2014
  0

  Runar Filper i rovdjursdebatt i Torsby

  Runar Filper (SD) deltog idag tillsammans med företrädare för samtliga riksdagspartier, i en rovdjursdebatt i Torsby, inbjuden av jägarnas riksförbund. Stämningen i allmänhet var väldigt sd-vänlig, och många kom fram och stödde öppet partiets rovdjurspolitik.

  IMG_3889IMG_3954
  Filper deklarerade tydligt sin ståndpunkt, att partiet kommer att bevaka myndigheternas förslag och remissrundor om intervallet 170-270 vargar för en gynnsam bevarandestatus och att han personligen vill verka för att vi lägger oss på miniminivån. I Värmland är koncentrationen som störst, med hälften av landets vargstam, och av naturliga skäl är det här flest tillstånd för licensjakt skall utfärdas.

  IMG_3901IMG_3960
  Nina Larsson (fp) fick sista ordet vid slutrundan, och uppmanade till att inte rösta på ”populistiska SD”, men hennes angrepp rev inte ned en enda applåd, hon möttes enbart av suckar och en moderator som hejdade henne. Filper var den enda som drog applåder vid slutanförandet och en publikkommentar var ”de enda som är ärliga här är Runar (SD) och Mikael (S)”.